Sabtu, 08 Mei 2021, WIB


Halaman :
No Kode Nama Matakuliah SKS Semester Silabus
1 MPK 101 AGAMA 2 1 Belum Ada
2 MPK 102 PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 3 1 Belum Ada
3 MPB 110 PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 2 1 Belum Ada
4 MPK 201 BAHASA INGGRIS 1 2 1 Belum Ada
5 MKK 107 MANAJEMEN 3 1 Belum Ada
6 MKK 108 KEPARIWISATAAN 2 1 Belum Ada
7 MKK 109 AKOMODASI & RESTORAN 2 1 Belum Ada
8 MKB 206 PERALATAN 2 1 Belum Ada
9 MKB 210 PENGOLAHAN MAKANAN 1 2 1 Belum Ada
10 MBB 210 ETIKET PROTOKOL 2 1 Belum Ada
11 MKB 209 TATA HIDANGAN 1 2 1 Belum Ada
12 SDM 215 PENGANTAR AKUNTANSI 1 2 1 Belum Ada
13 SDM 231 EKONOMI MAKRO 3 1 Belum Ada
14 SDM 218 EKONOMI MIKRO 3 1 Belum Ada
15 SDM 225 PENGANTAR BISNIS 3 1 Belum Ada
16 SDM 216 BAHASA INGGRIS 1 2 1 Belum Ada
17 SDM 220 STATISTIK 1 2 1 Belum Ada
18 SDM 244 ETIKA BISNIS 3 1 Belum Ada
19 MKK 110 KEWIRAUSAHAAN 3 1 Belum Ada
20 SDM 219 MATEMATIKA EKONOMI 3 2 Belum Ada
21 MKK 106 BAHASA INGGRIS 2 2 2 Belum Ada
22 MKK 105 PENGANTAR BISNIS 3 2 Belum Ada
23 MKB 309 PSIKOLOGI PELAYANAN 2 2 Belum Ada
24 MKB 308 BAHASA JEPANG 1 2 2 Belum Ada
25 MKB 306 TATA HIDANGAN 2 2 2 Belum Ada